debt-questions

Hvad er Hizmets holdninger til politisk Islam?

Fethullah Gülen har flere gange udtalt, at hvis man anser Islam, som en politisk ideologi, er det at reducere og simplificere de principper, som hersker inden for Islam. Gülen argumenterer for, at Islam ikke præsenterer en bestemt politisk styreform igennem sine kilder (Gülen 2005). Dette viser sig ved, at politik ikke er anset, som en vital del af Islam, men som en sekundær del, hvor de vers der beskriver menneske-menneske og sociale relationer, kan fortolkes efter den tid og de omstændigheder, der hersker. Gülen understreger at de centrale principper i Islam, såsom tro (iman), hengivelse (islam), fromme handlinger (ihsan) og guddommelig moral er uforanderlige, men at måden hvorpå disse viser sig igennem politik, kan fortolkes på forskellige måder (Gülen 2005). Continue reading “Hvad er Hizmets holdninger til politisk Islam?”

Posted in FAQ
debt-questions

Hvorfor stræber Hizmet på at være en verdensomspændende bevægelse?

Hizmet kan beskrives som en bevægelse, der er religiøst inspireret i sit ophav, men religionsneutral i sit virke. Den religiøse motivation kan formuleres i tesen,” at tjene Gud ved at tjene mennesket”. Dette har ført til, at flere tusinde tilhører af Hizmet har set det som en religiøs pligt, at rejse ud, også kaldet hicret, i verdenen for at hjælpe mennesker. Gülen har igennem sine prædikener i Tyrkiet inspireret til, at mennesker har rejst ud i verdenen for hjælpe. Han har beskrevet disse rejsende som ”kærlighedens og tolerancens helte (Gülen 2015). Continue reading “Hvorfor stræber Hizmet på at være en verdensomspændende bevægelse?”

Posted in FAQ
debt-questions

Er den stigende radikalisering et socialt/kulturelt fænomen, eller en problemstilling der har sin gang blandt muslimer, ifølge Fethullah Gülen?

Fethullah Gülen har udtrykt, at muslimer må tage et ansvar for, at forebygge radikalisering i de muslimske miljøer. I en artikel i Le Monde foreslår Gülen flere tiltag til, at komme radikalisering til livs:

–       Det er ikke længere nok kun, at fordømme de frygtelige handlinger. Muslimer er nødt til, at fokusere og sprede budskabet om, at alle personer bag deres religiøse, etniske og nationale identitet er mennesker, og at dette fællestræk står over alle forskelle. Gülen mener, at den menneskelige civilisation kun vil udvikle sig når alle mennesker, uanset forskelle, bliver behandlet og betragtet ens.

Continue reading “Er den stigende radikalisering et socialt/kulturelt fænomen, eller en problemstilling der har sin gang blandt muslimer, ifølge Fethullah Gülen?”

Posted in FAQ
debt-questions

The Gülen Movement, Helen Rose Ebaugh

The Gülen Movement- A Sociological Analysis of a Civic Movement Rooted in Modern Islam

Helen Rose Ebaugh

Forfatteren Helen Rose Ebaugh har en Ph.d.- grad i sociologi fra Colombia University med speciale indenfor ”Organisatorisk Sociologi” og ”Religions Sociologi”. Ud over fem bøger, har hun udgivet en lang række artikler i videnskabelige tidsskrifter, herunder The American ”Sociological Review” og ”Social Forces”. Hun er for nærværende Professor Emeritus på University of Houston.

Bogen er en af de første akademiske værker i genren, der beskriver Gülen bevægelsen (hizmet) og den tyrkiske lærd og imam Fethullah Gülen i et sociologisk perspektiv. Beskrivelserne er baseret på interviews og besøg på Gülen-inspirerede institutioner, især i lyset af ”teorien om social mobilitet”. Forfatteren lægger vægt på en sociologisk analyse af bevægelsens struktur, medlems engagement og tilhørsforhold samt bevægelsens mange aktiviteter og projekter.

Continue reading “The Gülen Movement, Helen Rose Ebaugh”

debt-questions

Hizmet Means Service, Martin E. Marty

Martin E. Marty er Fairfax M. Cone professor emeritus ved University of Chicago Divinity School. Han er en akademiker, der har undersøgt religion i USA igennem en årrække og har forfatteret over 50 bøger inden for dette emne.

Akademiske studier af islam og/eller muslimer i USA har ofte haft øget fokus på fundamentalistiske bevægelser inden for Islam idet, at der var en opfattelse af at disse grupper repræsenterede den eneste måde, at anskue Islam på. Forfatteren blev dog opmærksom på Hizmet igennem en af bevægelsens centre i Chicago og har igennem en årrække iagttaget og deltaget i forskellige arrangementer hvilket har ledt til dette akademiske værk, hvor 12 forfattere belyser Hizmet ’s fundament og virke.

Continue reading “Hizmet Means Service, Martin E. Marty”

debt-questions

Om Os

Hvad er Hizmet Bevægelsen?

Hizmet betyder ”at tjene” og bevægelsen er blevet kaldt dette grundet sit filantropiske princip om at ”tjene mennesket”. Hizmet er er en ikke-politisk, kulturel og dannende civilsamfundsbevægelse, der bl.a. taler for idealer som menneskerettigheder, ligestilling, demokrati og fredelig sameksistens via interkulturel- og religiøs dialog.

Hizmet bevægelsen er en civilsamfundsbevægelse inspireret af den muslimske lærd og forfatter Fethullah Gülens, som er fortaler for uddannelse, dialog og fredelig sameksistens.

Hizmet bevægelsen er i sin natur civilt, uafhængig, decentral og uformel, bestående af et sæt mange, løst organiserede netværk af mennesker. Bevægelsen har på verdens plan etableret over tusinde skoler; flere dialog- og nødhjælpspsorganisationer.

 

Om Os

Denne hjemmeside er etableret af en gruppe akademikere og universitetsstuderende, der ønsker at formidle og analysere relevante dimensioner af Hizmet med perspektivering til en dansk kontekst.

Gruppen tilsigter at tilvejebringe udsagn baseret på tekster, der vil være indsamlet med henblik på kritisk at præsentere Hizmet og Gülen. Hjemmesiden vil indeholde redegørelser og evalueringer af bøger og artikler forfattet af Gülen, forskere, intellektuelle og meningsdannere fra Danmark og udland.