Hvorfor stræber Hizmet på at være en verdensomspændende bevægelse?

Hizmet kan beskrives som en bevægelse, der er religiøst inspireret i sit ophav, men religionsneutral i sit virke. Den religiøse motivation kan formuleres i tesen,” at tjene Gud ved at tjene mennesket”. Dette har ført til, at flere tusinde tilhører af Hizmet har set det som en religiøs pligt, at rejse ud, også kaldet hicret, i verdenen for at hjælpe mennesker. Gülen har igennem sine prædikener i Tyrkiet inspireret til, at mennesker har rejst ud i verdenen for hjælpe. Han har beskrevet disse rejsende som ”kærlighedens og tolerancens helte (Gülen 2015).

  • En anden motivation til at rejse ud i verdenen, er Profeten Muhammed’s princip om at “leve for andres skyld”. Altså at man igennem selvopofrelse og uden personlig fordel forsøger at bedre forhold i de respektive steder man rejser til (Gülen 2005).
  • En tredje motivation har været at tilhører af hizmet mener, at Islam er en universel religion, hvis principper hele menneskeheden kan tage gavn af. Målet er at skabe et globalt samfund baseret på lighed, fred og at alle mennesker, uanset forskelle, bliver behandlet og betragtet ens (Khan 2009).

Henvisninger:

http://www.herkul.org/weekly-sermons/the-basic-principles-of-the-religion-and-the-religious-methodology/ under afsnittet: The Scrupulousness of a Jewel Smith at Presenting Certain Good Things (Fethullah Gülen, 2015)

  1. Gulen, Statue of Our Souls, Chapter 12 (Fethullah Gülen, 2005)

http://www.fountainmagazine.com/Issue/detail/A-Universal-Islamic-Phenomenon-in-Turkish-Religious-Practice-the-Gulen-Case, Maimul Ahsan Khan, 2009.

Posted in FAQ