debt-questions

Hvad er Hizmets holdninger til politisk Islam?

Fethullah Gülen har flere gange udtalt, at hvis man anser Islam, som en politisk ideologi, er det at reducere og simplificere de principper, som hersker inden for Islam. Gülen argumenterer for, at Islam ikke præsenterer en bestemt politisk styreform igennem sine kilder (Gülen 2005). Dette viser sig ved, at politik ikke er anset, som en vital del af Islam, men som en sekundær del, hvor de vers der beskriver menneske-menneske og sociale relationer, kan fortolkes efter den tid og de omstændigheder, der hersker. Gülen understreger at de centrale principper i Islam, såsom tro (iman), hengivelse (islam), fromme handlinger (ihsan) og guddommelig moral er uforanderlige, men at måden hvorpå disse viser sig igennem politik, kan fortolkes på forskellige måder (Gülen 2005). Continue reading “Hvad er Hizmets holdninger til politisk Islam?”

Posted in FAQ
debt-questions

Hvorfor stræber Hizmet på at være en verdensomspændende bevægelse?

Hizmet kan beskrives som en bevægelse, der er religiøst inspireret i sit ophav, men religionsneutral i sit virke. Den religiøse motivation kan formuleres i tesen,” at tjene Gud ved at tjene mennesket”. Dette har ført til, at flere tusinde tilhører af Hizmet har set det som en religiøs pligt, at rejse ud, også kaldet hicret, i verdenen for at hjælpe mennesker. Gülen har igennem sine prædikener i Tyrkiet inspireret til, at mennesker har rejst ud i verdenen for hjælpe. Han har beskrevet disse rejsende som ”kærlighedens og tolerancens helte (Gülen 2015). Continue reading “Hvorfor stræber Hizmet på at være en verdensomspændende bevægelse?”

Posted in FAQ
debt-questions

Er den stigende radikalisering et socialt/kulturelt fænomen, eller en problemstilling der har sin gang blandt muslimer, ifølge Fethullah Gülen?

Fethullah Gülen har udtrykt, at muslimer må tage et ansvar for, at forebygge radikalisering i de muslimske miljøer. I en artikel i Le Monde foreslår Gülen flere tiltag til, at komme radikalisering til livs:

–       Det er ikke længere nok kun, at fordømme de frygtelige handlinger. Muslimer er nødt til, at fokusere og sprede budskabet om, at alle personer bag deres religiøse, etniske og nationale identitet er mennesker, og at dette fællestræk står over alle forskelle. Gülen mener, at den menneskelige civilisation kun vil udvikle sig når alle mennesker, uanset forskelle, bliver behandlet og betragtet ens.

Continue reading “Er den stigende radikalisering et socialt/kulturelt fænomen, eller en problemstilling der har sin gang blandt muslimer, ifølge Fethullah Gülen?”

Posted in FAQ